Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Skip to content

Unicef

UnicefUNICEF: Fakta

UNICEF (the United Children’s Fund) er FNs eget barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF ble opprettet i 1946, og formålet med å stifte organisasjonen var for å hjelpe krigsrammede barn etter andre verdenskrig. Men FNs barnefond viste seg å ha en langt større rolle og betydning, i 60 år har UNICEF vært med på å redde mer enn 25 millioner barn og er i dag den største barnerettighetsorganisasjonen i verden. Hver dag arbeider UNICEF i 190 land for at alle barn skal få oppfylt sine rettigheter i henhold til FNs barnekonevensjon fra 1989. En stor og velfungerende organisasjon krevet også et godt mannskap bak. Organisasjonen er godt bemannet og organisert slik at 88 prosent av de jobber ute i felten, resten jobber på hovedkontorene, i de nasjonale komiteene, i UNICEFs forskningssenter eller på UNICEFs hovedlager. 
UNICEF har i dag 161 landkontorer, noen med ansvar for flere land. Hvert landkontor setter UNICEFs mål for verdens barn ut i praksis gjennom et samarbeid med barna selv, deres familier, lokalsamfunn, landets myndigheter, andre organisasjoner og de som bidrar med penger. Arbeidet struktureres gjennom femårsplaner, og utarbeides sammen med landets myndigheter.

UNICEF Norges hovedformål er å inspirere til engasjement for verdens barn, og er en viktig støttekomite for organisasjonen.
UNICEF blir først og fremst sett på som en organisasjon du støtter ved å melde deg som fadder. Her finnes det også ulike muligheter og du kan også velge å kun støtte med et engangsbeløp, om du ikke ønsker å melde deg som fadder.

UNICEF er en religiøs uavhengig og partipolitisk nøytral organisasjon.

UNICEF: fadder-ordning

UNICEF er en organisasjon som i seg selv står som en fadder-ordning som hovedfokus. Da mange andre organisasjoner har fadder-ordning i tillegg til arbeid med andre prosjekter er UNICEF et eget barne fond under organisasjonen FN. Dette kan gi en sikkerhet om at de kan det de driver med og at all fokus er på dette, og gjør at man får en sikkerhet om hva pengene går til. 
Ved å bli fadder melder du deg inn en gang, da velger du selv et fast beløp og det blir registrert avtalegiro for hver måned til du selv sier opp fadderskapet. UNICEF gir deg mulighet til å fritt velge et beløp, da det ikke er et minimums beløp. Organisasjonen har også laget et eget fadderskap beregnet til studenter med dårligere økonomi, disse kan betale 50 kroner i måneden, noe som også har sin nytte. Det er ikke mye som skal til for å hjelpe. For å sette dette i et større perspektiv kan vi se på hva 200 kroner kan gjøre. For 200 kroner i måneden gir dette messlingvaksine til 55 barn, ulltepper til 10 barn i nød, fem myggnett til beskyttelse mot malaria, 6 kilo høyenergikjeks tilpasset underærnerte barn og rense over 25 000 liter vann. At så mye kommer ut av de 200 kroner, gjør det motiverende å gi et bidrag hver mnd. 200 kroner er kanskje lite for deg, men har stor betydning for UNICEF og barna du hjelper. Har du et stort ønske om å kunne hjelpe barn med skolegang er også dette en egen ordning. Du kan melde deg som skolepartner på samme måte som et standard fadderskap. Denne fadder ordningen er spesifisert ved at pengene går til å gi barna skolegang. Som skolepartner vil 200 kroner kunne dekke skolebøker og arbeidsmateriell til fire barn, dobbeltsidig tavle, svamper og kritt til to klasserom og hoppetau og andre leker som dekker barnas behov for fysisk aktivitet i skolegården. Ønsker du å dekke begge kategorier er det selvfølgelig mulig å splitte ditt tenkte beløp ved å registrere deg på begge.

UNICEF ønsker en rettferdig fadderordning, noe som gjør at ditt beløp ikke går til et barn, men mange barn fordelt i hele verden.

Ved å registrere deg som fadder skal du ikke være redd for å binde deg til noe. Det er ingen bindingstid, og du kan dermed avslutte når du selv ønsker det.