Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Skip to content

Røde Kors

Røde Kors fadderRøde kors: Fakta

Røde kors Bevegelsen ble grunnlagt allerede i 1863 i Genève, Sveits. Tanken var da at sårede i krig burde få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhørte. Dette er en visjon de fremdeles lever opp til og jobber for. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.
Dette dannet grunnlaget for en organisasjon og ideologi som i dag er utbredt over hele verden. Røde kors i Norge ble stiftet i 1865 og har i dag rundt 133 000 medlemmer. organisasjonen har hatt en stor utvikling og er blitt verdens største humanitære organisasjon. Dette takket være alle de frivillige som ønsker å gjøre en innsats.
Røde kors har mange prosjekter gående, da det er en så stor organisasjon. Organisasjonen driver både lokale og globale prosjekter, enkelte større en andre, men alle veldig viktige. I tillegg til andre hjelpeprosjekter har de også en fast fadderordning gående.
I Norge finnes det kjente grupper innen Røde kors dette er for eksempel hjelpekorps for skadde og ulykker, gruppe som jobber med omsorgsaktiviteter, og det er også en egen gruppe for ungdom kalt Rødekors ungdom. Det er og en egen gruppe for nasjonal beredskap. Det drives globale grupper som hjelper til andre steder enn i Norge som driver internasjonalt. Målgruppene er derfor mange, og organisasjonen er til stor nytte for en mengde mennesker i ulike situasjoner.

Det finnes mange ulike måter å kunne gi sin hjelp på gjennom røde kors. En fin ting er å melde seg som frivillig. Ønsker du å heller hjelpe til økonomisk er det en rekke diverse foretakelser å velge mellom. Røde kors har egen fadder ordning, nettbutikk hvor inntekter støtter organisasjonens prosjekter, og de oppfordrer også til å gjøre en innsats selv for å engasjere seg til å arrangere en innsamling av eget tiltak, der pengene går til en god sak, de kaller dette miniaksjoner. Å velge mellom gitte prosjekter å støtte kan gi deg en trygghet om at pengene kommer frem til det du ønsker å støtte. En annen mulighet er selvfølgelig også å gi et enkelt beløp for å støtte prosjekter. Det er mange muligheter, og noe som kan passe enhver.

Røde Kors er en religiøs uavhengig og partipolitisk nøytral organisasjon.

Røde kors Fadderordning

Å hjelpe med små, faste bidrag kan være med på å forandre verden. Røde kors har en fast fadder ordning hvor hvem som helst kan melde seg som fadder, eneste kravet er at du er over 18 år. Med et fast måneds beløp kan du gjøre mye for de som trenger det. Dette trenger heller ikke være vanskelig, og krever ikke mye tid fra deg. Et fast beløp kan fort bli et bidrag som blir en del av din økonomiske plan, da det er et fast beløp hver mnd. Dette kan også være med på å lette din samvittighet, da du er med på å hjelpe en god sak. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg en gang, etter dette er du automatisk i systemet. 
Velger du å bruke Røde kors sin fadder ordning, velger du selv et beløp som passer din økonomi og ønske om hvor mye du ønsker å støtte med. I det du registrerer deg kan du velge mellom ulike beløper fra kroner 150-1000.

Med din støtte er du tilstede for barn som lever i fattigdom, som har mistet foreldre og som har sin hverdag i krig- og konfliktområder. Din støtte vil gi barna en mulighet for å få medisiner, mat, rent vann og skolegang. Ikke minst omsorg og beskyttelse i det som kan være en farlig og utsatt hverdag. Gjennom Røde kors sin fadder-ordning får du ikke utdelt et gitt fadderbarn, men du hjelper fler i en landsby eller i en konflikt. Prosjekter støtten kan gå til er for eksempel Foreldreløse barn i Rwanda, HIV smittede barn i Lesotho, syriske barn på flukt fra konflikten i landet og gatebarn i Colombia.
Siden du ikke får et spesielt barn du hjelper er det heller ikke som andre organisasjoner hvor du kan ha kommunikasjon mellom deg og barnet. Dette betyr ikke at du ikke blir oppdatert på hva pengene går til. Tvert imot, fire ganger i året vil du motta informasjon om barna som får hjelp. Hjelpen er derfor mindre personlig, men hjelper minst like mye og er til stor hjelp.

Fadder ordningen er ikke bindene, og du kan når som helst avslutte ditt fadderskap.