Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Skip to content

Plan fadder

Plan fadderPlan fadder er en av flere organisasjoner du kan bli fadder gjennom. Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan. Organisasjonen ble etablert i 1937 i Spania, da for å forbedre forholdene for barn som ble rammet av borgerkrigen. I 1996 startet Plan Norge, som først og fremst baserer på innsamlede midler fra private givere. Mer av 80% av innsamlede midler går til utviklingsprosjekter for og med barn i en rekke land. Plans arbeid er basert på FNs barnekonvensjon. Dette betyr at de jobber for å ivareta barns rettigheter som innebærer at barn har rett til å gå på skole, få tilgang til helsetjenester, bli beskyttet mot vold, overgrep og forsømmelse, delta i samfunnet og at barna selv skal ha retten til å være med på å påvirke sine egne liv. Plans visjon er en verden der alle barn får realisert sine muligheter i samfunn som respekterer menneskers rettigheter og verdier. For at dette skal lykkes kreves det også en godt rystet organisasjon med mennesker som brenner for saken. I plan jobber det omlag 60 000 frivillige og flere tusen ansatte. Deres arbeid foregår i 50 land som innebærer 58 053 lokalsamfunn. Plans arbeid er takket være faddere i 20 land. Med andre ord er dette en stor internasjonal fadderorganisasjon, med innspill og et godt samarbeid spredt over hele verden. 

Er du av de som vil se forandringer med egne øyne eller oppleve tilstanden, er det mulig å besøke sine fadderbarn. Et organisert møte gjennom Plan, vil gi deg muligheten til å personlig komme i kontakt med dit fadderbarn for en dag. Under disse omstendighetene er det alltid med en representant fra fadderbarnets lokale Plankontor. Hver år er det mange faddere som besøker sitt fadderbarn. De opplever dette som en gripende og spennende opplevelse, de kan sitte igjen med hele livet.

Du trenger ikke nødvendigvis å knytte deg til et fadderbarn for å kunne hjelpe. All hjelp nytter, og Plan er derfor også veldig takknemlige for engangsbeløp. Dette er en enkel ordning der de oppfordrer mennesker til å lage sin egen innsamling. Dette kan være i bursdag, bryllup, iniativ blant venner, klasser eller idrettslag. Her gjelder det å samle inn et beløp som doneres til et prosjekt plan jobber med. Du kan også velge å gi hele beløpet til et prosjekt eller dele det opp. Dette gir ingen binding, men kan gjøres så ofte og så mange ganger du ønsker.

 Plan er en religiøs uavhengig og partipolitisk nøytral organisasjon.

Plan Fadder ordning

Plan fadder ordning koster 250 kroner i måneden, dette er noe som tilsvarer 8 kroner dagen, og i den store sammenheng kanskje ikke har så mye å si for deg, men kan være med på å hjelpe et helt lokalsamfunn. Av disse 250 kronene går om lag 80 % av pengene direkte til formålet.
Ved å melde deg som fadder blir du tildelt et fadderbarn du kan ha kontakt med. Her får du valget mellom at plan velger et barn som venter på fadder. Du kan også selv komme med innspill med ønske om alder, kjønn og hvilket land han/hun kommer fra. Dette er en enkel prosedyre når du registrerer deg. 
Din støtte går ikke direkte til dette barnet, men til lokalsamfunnet der barnet bor. Som fadder sikrer du et effektivt og langsiktig utviklingsarbeid. På denne måten blir det mest rettferdig, og et større samfunn får utbytte av din støtte.
Fadderskapet ses på og er regnet som en god form for kommunikasjon når det kommer til å donere penger for en god sak. Her kan du få tilbakemeldinger, og se at det du gjør nytter. Du kan selv bestemme hvor mye kommunikasjon det skal være mellom deg og ditt fadderbarn. Fadderskapet fungerer som en kanal for kunnskap og klokskap. Du og din familie lærer landet og lokalsamfunnet til fadderbarnet ditt å kjenne, og fadderbarnet kan få inspirasjon fra deg. Det er greit og merke seg at kommunikasjonen i brevene ikke nødvendigvis trenger å foregå på engelsk. Ønsker du å skrive på norsk er dette fullt akseptert. Frivillige hos Plan kan oversette brevene så de blir forståelige, men konsekvens av dette er at sendetiden vil bli noe lengre. Tidligere har det vært mulig å sende pakker til fadderbarn via Plan. Dette har de gått bort i fra, da barna selv synes dette kunne bli urettferdig. Alt Plan gjør ønsker de å gjøre for barnas beste, med dette ble derfor denne ordningen avsluttet og eneste kommunikasjon nå skjer gjennom brevveksling. Brev og bilder blir satt veldig stor pris på blant barna.

Ulikt fra mange andre store organisasjoner gir Plan fadder en mulighet til å besøke sitt fadderbarn i sin landsby, om dette er sterkt ønsket. Hvert år er det mange faddere som besøker sitt fadderbarn. Og dette blir sett på som en opplevelse for livet. Et slikt møte må organiseres gjennom Plan Norge, og planlegging bør skje senest 8 uker før ønsket reise tidspunkt. Selve besøket varer vanligvis en dag, og en representant fra fadderbarnets lokale Plankontor vil være med.

Fadderbarna er vanligvis med i ordningen til 18-årsalderen. Når fadderbarna skal ut av ordningen blir det gitt beskjed til Plan Norge fra det lokale Plan-kontoret i landet barnet bor, denne beskjeden vil bli videresendt til deg. Du kan ta stilling til om du vil fortsette med nytt fadderbarn eller ikke. Den samme prosedyren skal skje om det skulle forekomme dødsfall eller andre grunner til at du ikke lenger kan beholde ditt fadderbarn

Å værePlan fadder er ikke bindene, og du kan med dette når som helst si opp ditt fadderskap. Dette kan gjøres enkelt ved å kontakte Plan via epost: info@plan-norge.no eller per telefon: 09909.