Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Skip to content

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen: Fakta

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Organisasjonen har en visjon om at arbeidet vil gi fattige og diskriminerte et møte med Jesu kjærlighet gjennom ord og handling. De kjemper for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt. Denne organisasjonen skiller seg dermed ut fra de andre kjente organisasjonene, da det her er fokus på religion, mens de andre forholder seg som religiøs uavhengig og partipolitisk nøytrale organisasjoner. Dette kan dermed være et godt alternativ for deg, om du står for og mener det samme som organisasjonen. Organisasjonen er norsk men har også et stort samarbeid med ulike typer kirkesamfunn verden over. Misjonsalliansen bygger ikke egne kirker og etablerer heller ikke menigheter, men inngår samarbeid med de som allerede finnes for å styrke deres evne både til å evangelisere og til å utvikle sosiale prosjekter i sine lokalsamfunn.

Misjonsalliansen er en mindre organisasjon og har ti land de har som hovedmål og fokuserer på å arbeide i, dette er: Bolivia, Brasil, Ecuador, Japan, Kambodsja, Kina, Liberia, Filippinene, Taiwan og Vietnam. Satsningsområdene er kirke, mikrofinans og lokalsamfunnsutvikling. I deres arbeid og prosjekter innen lokalsamfunnsutvikling har de hoved fokus på skoler, helse og hiv/aids, vann, fotball og arbeid blant funksjonshemmede.

Misjonsalliansen har et tett samarbeid med målgruppen og lokale myndigheter, organisasjoner og foreninger, for å kunne skape en bedre fremtid for seg selv og landet de lever i. Det er målgruppen som definerer sine behov, for så å planlegge og gjennomføre prosjektene. Slik sikrer de deres eierforhold og ansvarsfølelse til arbeider som utføres. Organisasjonen er også svært opptatt av å drive arbeid som utryster de hjelpende til å kunne drive dette på egenhånd.

I tillegg til en fadderordning er det mulig å støtte organisasjons andre prosjekter gjennom for eksempel et engangsbeløp. Beløpet er et fritt valg og du kan selv bestemme mellom enkelte prosjekter du vil støtte. På deres nettsider finnes det er fin oversikt over alle prosjektene, der er det også satt opp en sum som forteller hvor mye som er tenkt at de trenger til hvert prosjekt. Du kan dermed velge om du vil støtte et stort prosjekt eller et mindre. Det er også mulighet for gavekort. Dette kan være en betydningsfull gave med baktanke til de som har alt. At du gir et gavekort, gir også de som mottar det å selv bestemme hvilket prosjekt de ønsker å støtte. Misjonsalliansen har flere typer faste ordninger hvor du gir penger hver måned, ønsker du ikke bare støtte barn, kan du velge mellom å være mikrogiver eller fast giver. Pengene går da til diverse andre prosjekter som organisasjonen jobber med. Som mikrogiver er du med på å gi fattige mennesker tilgangen til lån, sparing og forsikring. Med et lite lån for mange fart på produksjon eller salg. Inntektene økes, og de får muligheten til å forsørge seg selv og familien. Noen får også lån til bolig. Muligheten til sparing og forsikring reduserer fattige mennesker sårbarhet når noe uforutsett skjer. Mulighetene er dermed mange, og det kan være lett å finne en ordning som passer deg, da du har flere å velge mellom.

Misjonsalliansen: Fadder-ordning

Misjonsalliansens fadderordning er en ordning under organisasjonens ståsted, visjon og prosjekter, hvor hovedfokus ligger på barn i nød. Ved å registrere deg som fadder har du flere valgmuligheter, du kan bestemme hvor mange barn du ønsker å støtte og du kan velge mellom landene: Liberia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Filippinene eller Kambodsja. Har du ingen formening om et spesielt land du mener trenger mer støtte enn andre er det også en mulighet å velge der det trengs mest. Hvert medlemskap støtter 230 kroner i måneden. Ønsker du selv å velge beløp anbefales det å melde seg opp i ordningene Gifast eller mikrofinans. Dette er to ordningene misjonsalliansen også står fors, om gir deg muligheten til å fritt velge beløp, men som fadder er det 230kroner som er en fast sum.
Som fadder i misjonsalliansen trenger du ikke nødvendigvis å gjøre dette månedlig, under betalingshyppighet kan du bestemme om du vil betale månedlig, hvert kvartal, hvert halv år eller en gang i året. Ved å gi 230 kroner hver måned kan en også være med i en verveaksjon. Premien er en tur for to til et av deres prosjektland. Verver du 15 stykker er du sikret en tur.

Det å være fadder er en konkret og personlig måte å hjelpe fattige barn og deres familier på. Misjonsalliansen er en av de organisasjonene i Norge som har drevet fadder-ordning lengst, og det er svært viktig for å drive lokalsamfunnsutvikling rundt barn i fattige land. Som fadder i organisasjonen gir du ikke pengene dine direkte til ett barn, men til skoler, prosjekter og lokalsamfunnet som fadderbarnet ditt tilhører. På denne måten blir det størst rettferdighet, da du hjelper flere, og fadderbarnet ditt representerer alle de menneskene hjelpen fra deg berører. Pengene dine gir mulighet til å gå på skole og helse- og tannhelsetilbud. Mange steder får barna også gå på søndagsskole, hvis de ønsker det.

Ved innmelding som fadder får du bilde og opplysninger om et barn, samt prosjektinformasjon. Dretter er det rapporter angående barnet to ganger i året. Utover dette får du også et brev ved juletider og et sommerbrev som forteller hvordan prosjektene går, og deres utvikling.