Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Skip to content

Kommer pengene frem?

Organisasjon Hvor mye kommer frem (%) Hvor mye går til administrasjon (%) **
Røde Kors 90,6 9,4
Misjonsalliansen 84,5 15,5
Unicef 70 30

Tallene er hentet fra nettsidene til Unicef, Røde Kors, Misjonsalliansen og Plan. Mer informasjon står også på denne siden, hvor vi har skissert opp kort hva pengene fra fadderordningene brukes til, og hva organisasjonene selv oppgir. Vi har selvsagt ikke mulighet til å ettergå denne informasjonen fra dem.

** «Hvor mye går til administrasjon (%)» inneholder også utgifter tilknyttet å skaffe flere faddere og andre utgifter, og må ikke sees på som en ren administrasjons-kostnad.

Relaterte sider