Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Skip to content

Hvorfor bli fadder?

– Du har muligheten til å hjelpe andre.

Hver dag dør barn av årsaker som du kan forhindre ved å være fadder. Med små faste bidrag kan du være med å forandre verden. Bidragene går til blant annet skole og utdanning, rent drikkevann, medisiner og mat. Sammen kan faddere forandre fremtiden til millioner av barn som er utsatt for fattigdom, HIV, sult og voldshandlinger. Mange av dem er foreldreløse og bor på gaten eller er på flukt. Du er med på å gi barnet omsorg og sikkerhet i en vanskelig og krevende hverdag. Dette er med på å gi den tryggheten som barnet trenger for å vokse opp.

Fadderordningen er ikke som en bøsseinnsamling der du gir penger kun fordi du vet det går til en god sak. Og man sjeldent hører om utviklingen etter innsamlingen er over.  Ved å bli fadder får du et spennende og et mer personlig syn i kulturen til ditt fadderbarn.  Du kan sende og motta bilder og tegninger, og blir mer involvert i barnets hverdag.  For mange er det engasjerende og en større følelse av å hjelpe noen som trenger det, og akkurat det du bidrar med har en effekt

Flere som er med i fadderordningen velger og reise ned til sitt fadderbarn, reisene må organiseres igjennom organisasjonene. Fadderne som velger og dra ned og besøke lokalsamfunnet til sitt fadderbarn sitter igjen med en opplevelse for livet, og syntes det godt og se at hjelpen kommer frem. Du får innblikk i hvordan helsesenter, førskoler og andre tiltak fungerer, og andre prosjekter utvikles.

Ved de fleste organisasjonene får du ditt eget fadderbarn, som du enten får opplysninger om hvordan det har det flere ganger i året, eller har jevnlig kontakt med via brevveksling.  Dette varierer fra organisasjon til organisasjon. Du knytter et personlig bånd med ditt fadderbarn, og barnets hverdag.   Ditt fadderbarn trenger ikke bare din støtte, det trenger deg. Fadderbarnet trenger omtanken og omsorgen du gir den.

Ditt bidrag går ikke direkte til ditt fadderbarn.  Du hjelper flere barn i lokalsamfunnet der ditt fadderbarn bor, her prioriteres prosjektene etter de lokale behovene. Lokalsamfunnet og familien til barnet er med i samråd å planlegge å gjennomføre prosjektene. Alle faktorer med innvirkning på barnets levekår må tas i betraktning: helse, utdanning, oppvekstmiljø og familienes økonomiske grunnlag. Derfor har organisasjonene et grunnleggende prinsipp om at hjelpen alltid må rettes mot hele barnets lokalsamfunn. Fadderbarnet ditt er representant for alle barna du hjelper.

Relaterte sider