Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Skip to content

Hvem kan bli fadder?

Det finnes mange måter å være fadder på. De forskjellige organisasjonene har lagt opp til at alle har mulighet til å bli fadder, enten som en familie, enkeltperson, bedrift eller som en gruppe.  Du kan velge månedsbeløpet du vil gi, et engangsbeløp eller en gave. Dette er forskjellig fra organisasjon til organisasjon.

Du kan enkelt bidra ved å starte en innsamling, dette kan være så enkelt som bøsse, vaffelsalg og utlodding. Kreativitet og engasjement er alt som skal til. Her er det ingen grenser på hva du eller en gruppe kan finne på for innsamling til en god sak. Dette kan være vrient helt på egen hånd, få derfor med deg venner, familie, medelever eller annen gruppe.

Hos noen organisasjoner kan du velge om du vil hjelpe et, eller flere fadderbarn. Du kan spesifisere bidraget slik at det går til en bestemt aldersgruppe. Du kan også være med å bestemme i hvilket land du har lyst til å hjelpe, eller om bidraget ditt skal gå dit behovet er størst.

Som enkeltperson krever noen organisasjoner at du er over 18 år, mens i andre holder det med underskrift av foresatt. Dette er noe du blir opplyst om i det du velger organisasjon og ønsker å melde deg opp som fadder.

Uten om de aller vanligste fadderordningene finnes det også flere alternative fadderordninger.

  • UNICEF Studentfadder; Her bidrar du med 50 kroner i måneden, disse pengene blir øremerket School of Africa, der UNICEF jobber for FNs tusenårsmål om grunnutdannelse til alle verdens barn.
  • UNICEF Skolepartner; her velger du månedsbeløpet selv, som skolepartner går bidraget ditt til blant annet skoletavler, svamper, kritt, skolebøker og leker.
  • UNICEF har flere muligheter for bedrifter, både store og små. Som bedrift kan du bli med på laget. Dette er en kampanje som er en storstilt dugnad for å innfri afrikanske barn rett til skolegang.
  • Signaturpartner; med mulighet for å bruke UNICEF sitt varemerke i egen markedsføring og kommunikasjon. Dette er for større bedrifter, og må bidra med minimum 1 million kroner årlig.
  • Partner; dette er for mindre bedrifter, her må bedriften bidra med minimum 300 000 kroner årlig. Disse avtalene gjelder minst 1 år.
  • Misjonsalliansen Mikrogiver; Som mikrogiver velger du selv månedsbeløpet du ønsker og bidra med. Du er med på å gi flere mennesker muligheten til lån, forsikring og sparing.
  • Plan Prosjektfadder; Som prosjektfadder velger du selv månedsbeløpet du ønsker å  bidra med.  Du er ikke knyttet opp til et fadderskap, men til et samarbeid om et prosjekt. Som prosjektfadder får du også en årlig rapport om fremdriften av prosjektet.
  • Plan bedrift; Her har bedriften ett eller flere fadderbarn og følger utviklingen i deres lokalsamfunn. Bedriften kan sende og motta brev fra fadderbarnet.

Relaterte sider