Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Skip to content

Hva brukes pengene til?

Hva bidraget ditt går til er forskjellig fra organisasjon til organisasjon, og du kan selv velge hvilken fadderordning du vil være med i. I denne teksten går vi ut i fra de vanlige fadderordningene.

Her er en oversikt hos de forskjellige organisasjonene.

UNICEF
Hos UNICEF går ditt faste månedlige bidrag dit behovet er størst av de 190 landene UNICEF er på plass i. For 200 kr i måneden kan du gi:

 • Meslingvaksine til 55 barn.
 • Ulltepper til 10 barn i nød.
 • Fem myggnett til beskyttelse mot Malaria.
 • 6 kilo høyenergikjeks tilpasset underernærte barn.
 • Rense over 25 000 liter vann.

Slik UNICEF sine innsamlende midler blir fordelt:

 • 50,5 % Overlevelse og oppvekst.
 • 21,3 % Utdanning og likerett utdanning.
 • 6,7 % Barn berørt av HIV/aids.
 • 11 % Beskyttelse.
 • 9,5 % Globalt og lokalt samarbeid for barns rettigheter.
 • 1 % Annet.

7 av 10 kroner kr kommer frem til fadderbarnet du støtter, de restene 3 kr går til administrasjonskostnader og andre kostnader.

PLAN
Hos Plan går ditt faste månedlige bidrag til området der fadderbarnet ditt bor. Fadderbarnet ditt får ingen direkte pengestøtte, men drar nytte av de prosjektene Plan har i området. Alle faktorer med innvirkning på barnets levekår må tas i betraktning: helse, utdanning, oppvekstmiljø og familienes økonomiske grunnlag.

83 prosent gikk til formålet i 2011. Av dette gikk 78 prosent til formål i utlandet og 5 prosent til formål i Norge. 17 prosent gikk til innsamling og administrasjon i Norge i 2011.

MISJONSALLIANSEN
Hos Misjonsalliansen går ditt faste månedlige bidrag (230 kr i mnd. eller 2760 kr i året) ikke direkte til ditt fadderbarn, men til lokalsamfunnet, skolen eller prosjektet barnet tilhører.

Fadderbarnet får:

 • Skolegang og/eller plass ved dagsenter
 • En årlig helseundersøkelse
 • Tiltak for bedre tannhelse
 • Dekket utgifter til skoleuniformer, eksamensavgifter, leksehjelp(avhengig hvilket land fadderbarnet bor i og hva som kreves lokalt)
 • Oppgradering av skolebygg og skolemateriell

I tillegg kommer også tiltak for å utvikle fadderbarnets lokalsamfunn og for å få bedre oppvekstmiljøet. Dette kan være bygging av skolevei, tilgang til rentdrikkevann, nye klasserom, skolegårder, biblioteker og idrettshaller.

84,5 av 100 kr går til prosjektene barnet får nyte godt av, 11 kr av det som samles inn går brukes til å samle inn penger (eksempel lønn til de som jobber med innsamling + markedsføringskostnader) 3,5 kr brukes til administrasjon og 1 kr går til kostnadene til huset der kontoret til Misjonsalliansen er i Norge.

RØDE KORS

Med din støtte i Røde kors hjelper du Barna som trenger din hjelp for å kunne få medisiner fordi de er syke, til mat, rent vann og skolegang. Støtten går til f.eks. foreldreløse barn i Rwanda, HIV smittede barn i Lesotho, syriske barn på flukt fra konflikten i landet og gatebarn i Colombia.

Av de innsamlede midlene går 90,6 % til formålet. 3,5 % til administrasjon og 5,9 % til å skaffe nye midler.

Eksterne linker:

Relaterte sider